Home - Contact Nederlands English

Enkele vragen beantwoord

Ik vind mijn Engels goed genoeg om het zelf te doen!

Waarom zou ik mijn boodschap laten vertalen?

Waarom zou ik mijn Engelse tekst laten redigeren?

 

Het gevaar van fouten.

Velen wiens moedertaal niet Engels is, maar deze taal goed beheersen, denken dat zij de vertaling zelf wel kunnen doen. De opgetelde ervaring van meer dan 60 jaar, heeft ons echter geleerd dat mensen die het Engels niet als moedertaal hebben, onvermijdelijk vertaalfouten maken - sommige herkenbaar als typische “Dutchisms”** of fouten die ogenschijnlijk niet ernstig zijn, maar wel onprofessioneel overkomen en uw boodschap negatief beïnvloeden. 

 

Engels is erg „tolerant” als spreektaal. Geschreven Engels is veel complexer. De vertaling van Nederlands naar Engels moet niet alleen begrijpelijk zijn; het dient de lezers ook aan te spreken.

 

Uw verhaal is van belang! Als deze niet goed wordt begrepen of als er vertaalfouten in zitten, dan kan het u geld kosten, of er zelfs voor zorgen dat u dat hele speciale stukje zakendoen misloopt, dat u wenste binnen te halen.

 

Sommige fouten kunnen grote gevolgen hebben. In een contract, bijvoorbeeld, zou u een bepaling kunnen opnemen, die u juist wilde uitsluiten. In een technische tekst, moet u geen tegenovergestelde vertalingen doen: een eenvoudig „aan”, waar u „uit” bedoelt, kan ernstige gevolgen hebben.

U kunt foutief een uitspraak doen, die in het Nederlandse taalgebied volkomen normaal is, maar die cultureel onaanvaardbaar is in het Engelse taalgebied of in landen waar het Engels de gangbare communicatietaal is.

Het kan een fout zijn, die mensen laat lachen, exact waar u serieus wilde zijn. Humor kan goed zijn om grenzen te doorbreken, maar kan ook desastreus uitpakken.

 

**Wat is een “Dutchism?” Dat is een „fout” die zo vaak is gemaakt door zoveel Nederlanders tijdens het spreken of schrijven in het Engels, dat het genormaliseerd is. In de spreektaal weet iedereen wat wordt bedoeld; op papier wordt duidelijk dat het een onacceptabele fout is - die uw boodschap negatief kan beïnvloeden. De boeken van Maarten H. Rijkens - “I always get my sin” en “We always get our sin too” geven prachtige voorbeelden!

 

Wat zijn Trowlock’s prijzen?

Trowlock’s vertaalprijzen zijn maatwerk en zodanig gestructureerd, dat diverse variabelen worden meegewogen, inclusief maar onder andere: tekstomvang, complexiteit, gewenste snelheid en het langere termijn perspectief. Klik hier voor informatie / vraag een offerte